Visie & Doelstellingen

Algemeen:

Voetbal in Doorslaar is ontstaan om een actieve vrijetijdsbesteding te beiden aan de omgeving voor jong en oud. Door de jaren heen is er steeds meer aandacht gegeven aan het kwalitatief opleiden van jeugdspelers. Maar met blijvende aandacht voor het individu. Voor het seizoen 2023-2024 gaan wij ons nog meer focussen op onze jeugdspelers.

De visie van de club zit vervat in onze naam SKLD.

Visie/missie:

Sociaal Kwalitatief Leuk Doorstroming +

Sociaal, SKLD wil een actieve vrijetijdsbesteding aanbieden voor de leden en de omgeving, verder wil het als club staan voor Fair-play.

Kwalitatief, SKLD werkt aan kwaliteit… We streven er een optimale opleiding voor onze jeugd en senioren.

Leuk, SKLD wil iedereen een uitdagende omgeving aanbieden waar FUN centraal staat.

Doorstroming, SKLD heeft als doel om een eerste ploeg op de been te brengen die een weerspiegeling is van onze club en zijn omgeving. Verder wil SKLD de betrokkenheid van elk lid verbeteren.

+ SKLD moet naast de bovenstaande ambities ook financieel in balans blijven.

Clubdoelstellingen 2023-2024:

S Een actieve vrijetijdsbesteding aanbieden voor jong en oud, en dit voor leden en niet-leden. De verankering van SKL Doorslaar behouden en nog verder uitbreiden
K Verder uitbouwen van de sportieve werking en de opvolging van spelers, door het aanwerven van extra trainers. Om een betere opleiding aan te bieden moet de accommodatie verder aangepakt worden (vervangen van oude kleedkamers en uitbreiden van accommodatie)
L Accommodatie aanpassen om een uitdagende omgeving te kunnen aanbieden aan al onze leden. Meer Fun creëren door het organiseren van meer sportieve en andere activiteiten.
D Sportieve cel (link jeugd-senioren) moet de draaispil worden van de sportieve werking van onze club en als controleorgaan dienen voor de doorstroming. Herbekijken van de Post-formatie met als doel nog meer spelers klaarstomen voor het eerste elftal. Drop-out minimaliseren, door betrokkenheid met de club te vergroten.
+ Meer sponsors aantrekken door middel van sponsorpakketten aan te bieden met veel return voor de sponsor. Verminderen van de energie uitgaven.

Uitgewerkte doelstellingen

S Een actieve vrijetijdsbesteding aanbieden voor jong en oud, en dit voor leden en niet-leden. Elke maand een activiteit organiseren via de cel activiteiten. Telkens communiceren via FB groepen, PSD en flyers   De verankering van SKL Doorslaar behouden in Doorslaar en nog verder uitbreidenActies uitwerken om omgeving Doorslaar meer te betreken bij clubPlan uitwerken om nieuwe leden, te binden aan Doorslaar.
K Verder uitbouwen van de sportieve werking en de opvolging van spelers, door het aanwerven van extra trainers. Jeugdwerking klaarstomen richting IP-voetbal. Aanwervingsplan herschrijven. Om een betere opleiding aan te bieden moet de accommodatie verder aangepakt worden (vervangen van oude kleedkamers en uitbreiden/verbeteren van accommodatie). Kleedkamers realiseren in 2023 Optimaal gebruik maken van kunstgrasvelden ter beschikking gesteld door Stad Lokeren. Toekomstgericht samen met stad bekijken of site “Doorslaar” niet kan uitbreiden of kwalitatiever kan ingericht worden.
L Accommodatie aanpassen om een leukere omgeving te kunnen aanbieden aan al onze leden. Plan opmaken om accommodatie aan te passen, kidscorner in kantine aanleggen,…  Meer Fun creëren door het organiseren van meer sportieve en andere activiteiten, en behouden van het huidige aanbod.
D Sportieve cel moet weer de draaispil worden van de sportieve werking van onze club en als controleorgaan dienen voor de doorstroming. Sportieve cel formeel 4x per jaar inrichten, samenstellen van kernen, opvolgen van evolutie spelers, integratieplan opmaken om getalenteerde beloften in beide 1ste elftallen te laten doorstromen.   Herbekijken van de Post-formatie met als doel nog meer spelers klaarstomen voor het eerste elftal. Brainstorm inplannen met alle betrokkenen om plan op te maken.   Drop-out minimaliseren, door betrokkenheid met de club te vergroten. Inrichten van een spelersraad, en ploegmanagers.
+ Meer sponsors aantrekken door middel van sponsorpakketten aan te bieden met veel return voor de sponsor. Groei jeugd gebruiken om meer zelfstandigen aan te spreken. Evalueren van de pakketten.   Verminderen van de energie uitgaven. Installeren van slimme meters, die vanaf afstand bestuurbaar zijn. Vervangen oudere lampen door led.

Visie op de eerste ploegen/beloften van de club

SKLD heeft als doel om eerste ploegen op de been te brengen die een weerspiegeling zijn van de club en zijn omgeving. Volgend seizoen komt SKLD met zijn A-elftal in terug in 1ste provinciale uit. Het plan is om 1ste elftal  een vaste waarde te laten worden in 1ste of 2de provinciale, hierdoor zullen er op korte termijn eigen jeugdspelers opgenomen worden in onze senioren kernen. Op langere termijn willen we deze maximaal vervangen door eigen opgeleide spelers. Doel is dat in 2024 de selectie A-elftal bestaat uit minimaal 6 eigen opgeleide spelers. komend seizoen streven we naar 3 à 4 eigen jeugdspelers.

Voor het B-elftal is het doel om in de eerste fase een waardige 4de provinciale ploeg te vormen met maximaal eigen opgeleide spelers, en aangevuld met spelers wonend in Lokeren. Doel is dat in 2024 de selectie B-elftal bestaat uit 11 eigen opgeleide spelers. Komend seizoen zullen er dat maar 7 of 8 vast zijn.

Onze beloftevolle jeugdspelers komen nu pas over van de jeugd en moeten zich nog verder door ontwikkelen. Dit zal in de eerste plaats gebeuren binnen de beloften, maar met een individuele aanpak. Per individu zal een actieplan opgemaakt worden, met als doel om binnen 3 jaar concurrentieel te zijn en hun plaats in te nemen in A of B elftal. Deze kern bestaat uit eigen opgeleide spelers of -21j spelers wonende in Lokeren.

2 van deze beloftevolle spelers zijn nu al vast doorgeschoven naar A-kern, voor de rest volgt er telkens een evaluatie van hun ontwikkeling op de sportieve cel. En zal hun actieplan bijgestuurd worden waar nodig.

Visie op de jeugdwerking van de club

Op Doorslaar beschikt de jeugd over een apart jeugdbestuur(cel) die binnen de krijtlijnen van de visie van de RVB, de taak heeft om concrete doelstellingen uit te werken. Desondanks is deze cel ook sterk vertegenwoordigd in RVB en Dagelijks bestuur. De jeugd heeft als hoofdtaak om jeugdspelers zo kwalitatief mogelijk op te leiden om later een meerwaarde te zijn in het eerste elftal. En daarnaast om de binding van elk lid zo sterk mogelijk op te bouwen.

Het is een taak van het jeugdbestuur om de waarden Sociaal Kwalitatief Leuk Doorstroming te pompen in het DNA van alle medewerkers en jeugdleden van onze club.

Doordat 1ste elftal op korte tijd stappen gezet heeft en anderzijds de jeugd op interprovinciaal voetbal ondertussen een vaste waarde is, is het tijd om de mogelijkheid te bekijken om het interprovinciaal opleidingsniveau binnen de club een stapje hoger te brengen zonder het DNA van de club te verloochenen.