Visie & Doelstellingen

Visie van de club:

SOCIAAL

Wij willen een actieve vrijetijdsbesteding aanbieden voor onze leden en de omgeving.

KWALITEIT

Wij streven ernaar om een optimale opleiding aan te bieden aan onze spelers.

LEUK

Voetbal is een feest, daarom bieden wij een omgeving aan waar FUN centraal staat.

DOORSTROMING

Ons doel is een eerste ploeg op de been te brengen die het uitstalraam is van onze jeugdwerking.


Sportieve doelstellingen

 • Aan jeugdspelers de kans bieden om op hun niveau de voetbalsport te beoefenen. Hiervoor kan SKLD zowel regionaal, als provinciaal voetbal aanbieden. Ook in de toekomst zal SKLD regionaal en provinciaal voetbal blijven aanbieden.
 • Het opleiden gebeurt met respect voor de speler, waarbij creativiteit en beleving centraal staan.
 • Iedere jeugdspeler wordt benaderd volgens zijn eigen kwaliteiten.
 • Onze jeugdspelers worden opgeleid door gediplomeerde trainers of trainers met een passie voor het voetbal vanuit hun eigen voetbalervaring.
 • De ontwikkeling van de jeugdspeler staat centraal. Het resultaat is van onderschikt belang, doch is winnen steeds plezant voor het kind.
 • Ook het sociale aspect is belangrijk. Samen met onze ge-engageerde trainers trachten we zo veel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten van de club
 • 2x per jaar zal een oudercontact plaatsvinden tussen ouder en trainer om de ontwikkeling van de jeugdspeler te evalueren.
 • Iedere jeugdspeler wordt met hetzelfde respect behandeld, krijgt dezelfde aandacht en wordt op dezelfde manier opgeleid, en dit binnen zijn eigen mogelijkheden.

Toekomstige sportieve doelstellingen

 • Het niveau van ons regionaal en provinciaal voetbal met één tot twee niveau’s verhogen. Beiden starten bij niveau 1 (begin) tot niveau 3 (hoogste niveau) met hiertussen nog 3 tot 4 tussen niveau’s.
 • Het monitoren van onze jeugdtrainers verbeteren, en hun een betere begeleiding bieden vanuit de verantwoordelijken voor respectievelijk onze onderbouw, middenbouw en bovenbouw.
 • Een uithangbord worden voor jeugdopleiding in regio Lokeren en omliggende streken.
 • Ook bij onze volgende audit ons 2 sterrenlabel behouden. Hiervoor zullen ook extra-sportieve maatregelen nodig zijn die hieronder verder worden weergegeven.
 • Minimaal 2 tot 3 spelers laten doorstromen naar ons 1e elftal.
 • SKLD moet een schoolvoorbeeld worden van fair-play waarbij respect voor medespeler, trainer, tegenstrever, scheidsrechter en infrastructuur centraal staat.

Extra Sportieve doelstellingen

 • Realisatie van de nieuwe jeugdkleedkamers tegen de volgende audit, met als voorkeur na volgende seizoen.
 • Het verbeteren van onze infrastructuur, met nadruk op onze omheiningen, verlichting en terreinen.
 • optimalisatie van onze interne werking van de club, waarbij respect voor iedereen die met de club begaan is centraal staat.
 • Her-aanleg van onze terreinen.
 • Bij mogelijkheden, uitbreiding van onze site. Hiervoor lopen reeds gesprekken met de stad Lokeren.
 • Optimalisatie van onze communicatie naar onze leden toe, alsook interne communicatie optimaliseren.
 • SKLD is de gezelligste ploeg van regio Lokeren! Deze status moet terugkomen.