Ombudsman

Ombudsman
Onze ombudsman staat steeds voor U klaar.

Binnen SKL Doorslaar streven we ernaar een kwaliteitsvolle jeugdopleiding Voetbal aan te bieden. Dit onder de deskundige leiding van ervaren TVJO’s bijgestaan door een gemotiveerde trainersploeg. Daarnaast proberen we ook een sociale en pedagogische rol te vervullen. Een actief jeugdbestuur ondersteunt de jeugdwerking en maakt het mede mogelijk dit ambitieus plan te realiseren. De structuur waarbinnen en hoe we dit trachten te realiseren, kan u terugvinden in ons jeugdopleidingsplan. We beseffen dat het binnen een vereniging niet evident is om voor alles de gepaste begeleiding te voorzien. Ook is er niet voor elke vraag een pasklaar antwoord. Daarom heeft de club besloten om de nieuwe functie van ombudsman in het leven te roepen. Onze ombudsman is het aanspreekpunt voor spelers, ouders en medewerkers van de club indien er vragen of problemen opduiken waar de oplossing niet binnen bereik ligt.

Kimberly Dehaen, Zij is geen lid van bestuur, hierdoor kan zij binnen alle discretie de taak van ombudsman op zich nemen.
Voor volgende zaken kan u bij Kimberly terecht:
• Aanspreekpunt bij praktische vragen, kan u wegwijs maken in de club en in contact brengen met de aangewezen personen.
• Indien nodig kan zij vanuit een neutrale positie optreden als bemiddelaar bij klachten of aanhoudende discussies. Zij luistert hierbij naar alle betrokken partijen en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken. Zij kan geen oordeel uitspreken maar probeert de communicatie te herstellen. Indien nodig wordt zij bijgestaan door het jeugdbestuur.
• Aanspreekpunt bij problemen op studievlak (combinatie voetbal/studies), bij persoonlijke problemen van familiale, financiële aard. Er kan ook melding gemaakt worden van pestgedrag, intimidatie of racisme.

Kimberly is in de eerste fase enkel bereikbaar via mail en zal hierna contact met u opnemen telefonische of op de club.

Kimberly Dehaen
ombuds7187@hotmail.com