leefregels binnen de club

leefregels binnen de club

Elke speler zal letten op !
Beleefdheid –gedrag

Uw trainer wordt aangesproken met “trainer”
Gedraagt U zich tegenover eigen medespelers, tegenstanders, de scheidsrechters en het publiek
zoals een voetballer hoort te doen.
Respecteer het materiaal en de accommodatie.

In geval van onbehoorlijk gedrag of andere tekortkomingen, op het gebied van beleefdheid, zullen
door de trainer of de afgevaardigde, in samenspraak met het jeugdbestuur sancties worden
opgelegd.

Problemen worden vooraleer het probleem verder escaleert, best besproken met
trainer, afgevaardigde of een ander lid van het jeugdbestuur.

Kledij

Om naar een wedstrijd te gaan dragen de spelers hun training. Gelieve uw kledij in de kleedkamer
aan de voorzien kapstokken te hangen zonder deze af te kraken. Laat geen kledij op de banken
rondslingeren.

Respecteer andermans kledij en uitrusting. Zorg ervoor dat uw kledij netjes bij elkaar blijft. Zo
hebben ook anderen nog een plaatsje voor hun kledij.

Gelieve uw kledij te merken, bij verlies kan het dan gemakkelijker terug gevonden worden.

Laat sieraden en waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis. De club is niet aansprakelijk voor
diefstal tijdens trainingen en wedstrijden.

Kleedkamers

Het is voor iedereen verplicht na een wedstrijd te douchen. Om hygiënische redenen, raden wij
aan badslippers te dragen in de doucheruimte.

In de doucheruimte is het niet toegelaten drank of voedsel tot zich te nemen.
Gebruikte bandages of ander afval dient in de vuilnisbak gedeponeerd te worden.
Het is ten strengste verboden zich met voetbalschoenen in de douches te begeven.
Het afkloppen van de voetbalschoenen dient buiten de kleedkamer te gebeuren.
Eventueel vandalisme of het moedwillig toebrengen van schade aan de installatie moet vergoed
worden door de betrokkenen.

Trainingen en wedstrijden

Iedere ploeg traint 2 x per week (behalve U6). Trainingsuren en –dagen is afhankelijk van de
categorie waarin uw kind speelt.

Bij winterperiode december trainen alle ploegen 1 maal per week. (en dit e.v. in de zaal)
De trainingen beginnen stipt, dit wil zeggen het aanvangsuur is de start van de training! Men is
minstens 5 minuten voor de start van de training aanwezig in de kleedkamer en met aangepaste
kledij.

Vanaf de U9 is er ook keeperstraining, datum en uren worden door medegedeeld via de trainers.

De ouders worden verzocht, in de mate van het mogelijk, hun planning aan te passen.
Afwijkingen op het trainingsuur wordt U tijdig meegedeeld door uw trainer.

Voor elke wedstrijd moet de identiteitskaart meegebracht worden en het vereiste sportmateriaal.

Vermijd het dragen van sieraden(oorbellen, piercings). Tijdens matchen is dit verboden

Bij elke eventuele onenigheid betreffende de gang van zaken moet zo snel mogelijk het de TVJO
ingelicht worden.

Respecteer ook de infrastructuur van de tegenpartijen.

De trainer beslist steeds wie meespeelt zonder gelijk welke tegenspraak eender van wie.
De trainer houd er wel rekening mee dat elke speler aan 50% speeltijd komt.

Bij thuiswedstrijden is het uur van samenkomst 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd( tenzij
anders meegedeeld door de trainer).
Bij wedstrijden op verplaatsing wordt er samengekomen in het lokaal, café t’kapelleken
Doorslaardorp, dit vanaf de U15, vertrekuur wordt meegedeeld door de trainer en hangt natuurlijk
af van de afstand naar de bezoekende club.

Wanneer men om een gegronde reden( ziekte, kwetsuur, vakantie, examens) niet op een training
of wedstrijd kan aanwezig zijn, moet men altijd zo spoedig mogelijk verwittigen bij trainer. Familiale
verplichtingen worden vooraf verteld. Schoolresultaten primeren te allen tijde. In drukke periodes
(examens-toetsen) is het, na voorafgaande verwittiging van de trainer, toegelaten minder te
trainen.

Afgelaste wedstrijden worden in principe al medegedeeld op vrijdagavond. Bij extreem slecht weer
gebeurt het wel dat er al vroeger afgelast wordt. Raadpleeg regelmatig de BBF-App

Zelfs in een goed gestructureerde club loopt er soms nog wat fout. De inhoud van een huisreglement moet de aanleiding tot het maken van bewuste fouten terugdringen. Dit reglement wordt door de speler en ouders gelezen en zo goed mogelijk opgevolgd en gerespecteerd. Voor spelers die meermaals het huisreglement niet respecteren zal een verslag opgemaakt worden dat voorgelegd
wordt aan het bestuur. Het bestuur kan bij bewuste en zwaarwichtige inbreuken de
speler uit de club verwijderen.